Project Afvalwater Haagse regio afgerond

Met de officiële ingebruikname van rioolgemaal Scheveningen aan de Haringkade in Den Haag, is het project Afvalwater Haagse Regio afgerond. Dit project werd 15 jaar geleden gestart om het afvalwatersysteem in de Haagse regio op orde te brengen.

De film toont een terugblik op het gehele AHR-project

De Haagse regio is jarenlang sterk gegroeid. Ypenburg, Wateringse veld, zomaar twee voorbeelden van voormalig glasland en weiland waar nu huizen staan en straten liggen. Niet alleen moet het water wat voorheen rustig de grond in zakte, worden opgevangen en weggevoerd. Maar ook het aantal inwoners neemt toe, en daarmee het aantal liters afvalwater. Dit moet worden opgevangen, weggevoerd, gezuiverd en weer geloosd op zee.

Waarom AHR-project?
Het afvalwater van Den Haag werd tot 2008 gezuiverd door afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Houtrust, midden in de stad. Deze AWZI voldeed niet meer aan de strenger wordende zuiveringseisen én kon bovendien niet worden uitgebreid. Daar was simpelweg geen ruimte voor in de stad. Daarom werd er (in een publiek-private samenwerking) een nieuwe AWZI gebouwd in de Harnaschpolder (gemeente Midden-Delfland). Een nieuwe locatie betekent dat ook alle leidingen en gemalen moeten worden omgelegd. Vanuit de huishoudens moet het vuile water naar de AWZI en vanuit de AWZI moet het gezuiverde water terug naar zee.

Rioolgemaal Scheveningen laatste in rij
Dit omvangrijke project duurde jaren. 80 kilometer persleiding werd aangepast en 35 kilometer leiding werd nieuw aangelegd. Ook werden er zeven nieuwe rioolgemalen gebouwd en zijn er negen gemoderniseerd en uitgebreid. Rioolgemaal Scheveningen is het laatste nieuwe rioolgemaal in de rij en meteen een bijzondere: het neemt de functie over van 3 ‘oude’ rioolgemalen! Voorheen werd het afvalwater uit de wijken Scheveningen en Belgisch Park verdeeld over twee gemalen van de gemeente. Deze gemalen pompten het afvalwater vervolgens naar Delflands rioolgemaal aan de Westduinweg. Van daaruit ging het water onder hoge druk naar de AWZI Houtrust. Deze complexe constructie is nu vervangen door één rioolgemaal. Hiermee hebben we bespaard op kosten, ruimte, onderhoud én energie.

Kijkje nemen op 21 februari
Op woensdag 4 februari hebben hoogheemraad Han Van Olphen van Delfland en wethouder Boudewijn Revis van de gemeente Den Haag het nieuwe rioolgemaal Scheveningen aan de Haringkade in Den Haag officieel in gebruik genomen. Op 21 februari is het rioolgemaal tussen 12.00 en 16.00 uur, open voor publiek. U bent van harte welkom.

Pilotinstallatie Harkos op 29 maart 2018 geopend

Op 29 maart 2018 is de pilotinstallatie voor korrelslibtechnologie voor de afvalwaterzuivering…

29-03-18

Onderzoeksfaciliteit Delft Blue Innovations geopend

Op woensdag 14 oktober 2015 is de onderzoeksfaciliteit op AWZI Harnaschpolder officieel geopend. Studenten en…

01-12-15