Onderzoeksfaciliteit Delft Blue Innovations geopend

Op woensdag 14 oktober 2015 is de onderzoeksfaciliteit op AWZI Harnaschpolder officieel geopend. Studenten en onderzoekers uit eigen en externe organisaties kunnen hier met water in alle stadia van het zuiveringsproces werken.

Verduurzamen waterketen
De waterketen is in hoog tempo aan het verduurzamen. Grondstoffen en energie worden teruggewonnen en voor het gezuiverde water worden nieuwe toepassingen bedacht. Water dat nog verder is gezuiverd kan dienen als zoetwaterbuffer in tijden van droogte, bijvoorbeeld als gietwater of om de kwaliteit van het water in sloten en vaarten te verbeteren. Een nieuw voorbeeld hiervan is de waterharmonica die Delfland gaat aanleggen in natuurgebied de Rietputten in Vlaardingen.

Waterpartners Delfland, Delfluent (Services) en Evides willen met het openstellen van de onderzoeksfaciliteit Delft Blue Innovations een extra impuls geven aan het verduurzamen van de waterketen.

Van Delft Blue Water naar Delft Blue Innovations
De onderzoekshal op de AWZI Harnaschpolder is ooit gebouwd als locatie voor Delft Blue Water. Een project waarbij hergebruik van gezuiverd water voor de glastuinbouw is onderzocht. Intussen zijn er ook succesvolle onderzoeken gedaan door UNESCO-IHE, TU Delft en KWR. Om verder onderzoek mogelijk te maken is nu dus besloten de onderzoeksfaciliteiten uit te breiden en breed voor derden onder de naam Delft Blue Innovations open te stellen.

Opening Delft Blue Innovations

Pilotinstallatie Harkos op 29 maart 2018 geopend

Op 29 maart 2018 is de pilotinstallatie voor korrelslibtechnologie voor de afvalwaterzuivering…

29-03-18

Onderzoeksfaciliteit Delft Blue Innovations geopend

Op woensdag 14 oktober 2015 is de onderzoeksfaciliteit op AWZI Harnaschpolder officieel geopend. Studenten en…

01-12-15