Extra vergistingstrap Houtrust

Ontwaterd slib silo’s - Houtrust

Op AWZI Houtrust is, na de in gebruik name van AWZI Harnaschpolder, een overcapaciteit ontstaan in de vergistingsinstallatie. Onder de huidige omstandigheden behoeft slechts één vergistingstank in gebruik te zijn, waardoor de tweede vergistingstank overbodig is geworden. Door het introduceren van een 2e vergistingstrap kan de gasproductie worden verhoogd, gebruikmakend van de beschikbare 2e vergistingstank.

Pilotinstallatie Harkos op 29 maart 2018 geopend

Op 29 maart 2018 is de pilotinstallatie voor korrelslibtechnologie voor de afvalwaterzuivering…

29-03-18

Onderzoeksfaciliteit Delft Blue Innovations geopend

Op woensdag 14 oktober 2015 is de onderzoeksfaciliteit op AWZI Harnaschpolder officieel geopend. Studenten en…

01-12-15