Extra vergistingstrap Houtrust

Ontwaterd slib silo’s - Houtrust

Op AWZI Houtrust is, na de in gebruik name van AWZI Harnaschpolder, een overcapaciteit ontstaan in de vergistingsinstallatie. Onder de huidige omstandigheden behoeft slechts één vergistingstank in gebruik te zijn, waardoor de tweede vergistingstank overbodig is geworden. Door het introduceren van een 2e vergistingstrap kan de gasproductie worden verhoogd, gebruikmakend van de beschikbare 2e vergistingstank.

Onderzoeksfaciliteit Delft Blue Innovations geopend

Op woensdag 14 oktober 2015 is de onderzoeksfaciliteit op AWZI Harnaschpolder officieel geopend. Studenten en…

01-12-15

Project Afvalwater Haagse regio afgerond

Met de officiële ingebruikname van rioolgemaal Scheveningen aan de Haringkade…

20-02-15