Alternatieve slibverwerking

CO2 Sequetration artistic

Er zijn drie alternatieve innovatieprojecten voorgesteld die een efficiƫntere wijze van slibverwerking beogen, elk met zijn specifieke voordelen ten aanzien van de hoeveelheid slib, gasproductie, effluentkwaliteit, dan wel energiegebruik. Deze projecten zijn:

  • Wormenreactor Slibverwerking,
  • Thermische Hydrolyse van Slib en
  • Elektrochemische Beluchting – CO2-sequestratie.

slib close up

Deskresearch

Om een keuze te kunnen maken, welk van deze drie voorstellen het meeste potentie biedt, wordt eerst een deskstudie uitgevoerd. Daarbij wordt er een inventarisatie gemaakt van de effecten op:

  • slibproductie,
  • gasproductie,
  • effluentkwaliteit,
  • bedrijfsvoering
  • bestaande infrastructuur

Tevens wordt een beeld geschetst van de benodigde additionele infrastructuur, de investerings- en de operationele kosten.

Pilotinstallatie Harkos op 29 maart 2018 geopend

Op 29 maart 2018 is de pilotinstallatie voor korrelslibtechnologie voor de afvalwaterzuivering…

29-03-18

Onderzoeksfaciliteit Delft Blue Innovations geopend

Op woensdag 14 oktober 2015 is de onderzoeksfaciliteit op AWZI Harnaschpolder officieel geopend. Studenten en…

01-12-15