Terugwinning fosfaat

Lossen van FeCl3

Kwaliteit en schaarste

Wereldwijd worden de voorraden fosfaaterts schaarser. De voorraden makkelijk winbare ertsen drogen binnen niet al te lange tijd op, terwijl de kwaliteit van het erts steeds slechter wordt. Het zal in de komende jaren steeds duurder worden om erts te winnen en door de toenemende schaarste zal de prijs aanzienlijk stijgen. De voorraad winbare erts is eindig. De problematiek van fosfaatschaarste wordt steeds duidelijker en hergebruik krijgt steeds meer aandacht.

Struvietvorming

Struvietvorming

Fosfaat dat via het afvalwater naar de AWZI’s komt, wordt hier uit het water verwijderd en komt in het slib terecht. Bij de verdere verwerking van het slib (verbranding) gaat het fosfaat verloren. 
Daarnaast wordt door de aanwezigheid van fosfaat in het slibverwerkingsproces struviet gevormd, dat overmatige slijtage aan de installaties veroorzaakt.

Fosfaat close up

Haalbaarheidsonderzoek

Het verwijderen van fosfaat uit de slibstroom levert, naast het steeds zeldzamer wordende fosfaat als grondstof, ook een hogere gasproductie op, een beter ontwaterbaar slib en voorkomt overmatige slijtage aan de installaties.
 Het project zal de haalbaarheid onderzoeken van de mogelijke technieken voor de terugwinning van fosfaat in de vier AWZI’s van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Pilotinstallatie Harkos op 29 maart 2018 geopend

Op 29 maart 2018 is de pilotinstallatie voor korrelslibtechnologie voor de afvalwaterzuivering…

29-03-18

Onderzoeksfaciliteit Delft Blue Innovations geopend

Op woensdag 14 oktober 2015 is de onderzoeksfaciliteit op AWZI Harnaschpolder officieel geopend. Studenten en…

01-12-15