AWZI Houtrust

Voorbezinktank

In de voorbezinktank komt het afvalwater tot rust, wordt drijfvuil (oliën en vetten) afgeroomd en zakken zwaardere, niet-oplosbare deeltjes (bezinksel) naar de bodem om daar een laag slib te vormen. Dit zogeheten ‘primaire slib’ gaat naar de slibverwerkingsinstallatie en komt niet meer terug in het zuiveringsproces.