AWZI Houtrust

Nabezinktanks

Na deze biologische reiniging komt het slib-watermengsel tot rust in nabezinktanks, waar het actief slib – met de bacteriën die al het vuil uit het afvalwater hebben opgegeten – naar de bodem zakt en gedeeltelijk retour gaat naar de biologische tanks om opnieuw het schoonmaakwerk te doen. Het is erg belangrijk dat het afvalwater lang genoeg in de nabezinktanks blijft, zodat het actief slib ruimschoots de gelegenheid krijgt naar de bodem te zakken. Het gezuiverde afvalwater (effluent) stroomt naar het effluentgemaal voor verder transport. Samen met het effluent van AWZI Harnaschpolder wordt het gezuiverde afvalwater van Houtrust door een effluentleiding van 2,5 kilometer lengte gepompt, alvorens ver uit de kust in de Noordzee terecht te komen.