AWZI Houtrust

Slibindikking

Het primaire slib uit de voorbezinktanks (slibstroom-1) en het overtollige actief slib uit de nabezinktanks (slibstroom-2) worden ingedikt, om zoveel mogelijk water uit het slib te verwijderen. Vervolgens gaat het slib naar de slibgistingstank.