AWZI Houtrust

Vergistingsproces

In de slibgistingstanks wordt het slib afgebroken bij een temperatuur van 35ÂșC. Tijdens dit vergistingsproces komt biogas vrij.