AWZI Houtrust

Energie opwekking

Het geproduceerde biogas wordt gebruikt als brandstof voor de gasmotoren, die warmte en elektriciteit opwekken voor de zuiveringsinstallatie. Met de opgewekte energie wordt voor ruim 40% in de eigen energiebehoefte voorzien.