AWZI Houtrust

Slibontwatering en afvoer

Nadat het slib is uitgegist, ontwateren we de overgebleven slibmassa in de slibontwateringscentrifuge, waarna een geconcentreerd afvalproduct overblijft. Vrachtauto’s – per week zo’n dertien volle wagens – transporteren dit ontwaterde slib naar de slibverbrandingsinstallatie van HVC in Dordrecht, die gezamenlijk eigendom is van meerdere waterschappen en gemeenten.