AWZI Houtrust

Energie

Om het biologisch zuiveringsproces goed te laten verlopen dient zuurstof aan het water te worden toegevoegd. Dit geschiedt door lucht in de beluchtingstanks te blazen. De blowers die deze lucht aan moeten voeren zijn grote energieconsumenten van de AWZI. Daarnaast moet het gezuiverde afvalwater, samen met het gezuiverde water van AWZI Harnaschpolder, via een effluentleiding van 2,5 kilometer lengte ver uit de kust in de Noordzee worden geloosd.

De benodigde elektriciteit voor de zuivering van het inkomende afvalwater en het transport van het gezuiverde water naar de Noordzee, wordt deels betrokken van het energiebedrijf en deels door eigen generatoren opgewekt. Het methaangas, dat voor de generatoren wordt gebruikt, wordt gevormd in de vergisters waar de verschillende slibstromen van de AWZI samenkomen. De gasgeneratoren hebben voldoende capaciteit om bij uitval van de energielevering door het nutsbedrijf in 90% van de tijd al het inkomende water volledig te zuiveren.