Kengetallen
AWZI Houtrust

Bouwjaar (renovaties) 1967 (1988, 1995, 2008)
Oppervlakte terrein 5 hectare
Type zuivering Actief slib, propstroom
Zuiveringscapaciteit (ontwerp) 0,39 miljoen  v.e. (bij 150g Totaal Zuurstof Verbruik)
Maximum Droog Weer Aanvoer (DWA) 3.600 m3/uur
Maximum Regen Weer Aanvoer (RWA) 13.900 m3/uur
Fijnroosters 2+1 stuks, staafafstand 6 mm
Voorbezinktanks 6 stuks, diepte 4 m, totaal oppervlakte 2.106 m2
Actief slib tanks 2 straten, totaal volume 36.800 m3

Indeling actief slib tanks

    - Selector (onbelucht) Totaal volume 1,700 m3
    - Predenitrificatie Totaal volume 1,300 m3
    - Anaëroob Totaal volume 3,000 m3
    - Aerobic/Anoxic Totaal volume 9,000 m3
    - Aëroob Total volume 21,800 m3
Beluchtingssysteem Fijne bellenbeluchting
Nabezinktanks 32 stuks, diepte 3,1 m, totaal oppervlakte 13.048 m2
Stikstofverwijdering Initiële denitrificatie + Intermitterende nitrificatie / denitrificatie
Fosfaatverwijdering Bio-P met optioneel aanvullend chemische dosering

Lozingseisen

    - Totaal Stikstof 13,4 mg N/l (jaargemiddelde)
    - Totaal Fosfaat 3 mg P/l (10-daags voortschrijdend gemiddelde)
    - Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV) 125 mg/l (daggemiddelde)
    - Biochemisch Zuurstof Verbruik (BZV) 20 mg/l (daggemiddelde)
    - Onopgeloste en Zwevende Bestanddelen 30 mg/l (daggemiddelde)
Pompen effluentgemaal (afvoer van Houtrust en Harnaschpolder naar de Noordzee) 2+1 stuks, capaciteit 26.000 m3/uur, 3.200 kW
Indikkers primair slib 1+1 stuks, totaal oppervlakte 781 m2
Indikcentrifuges spuislib 1+1 stuks, capaciteit 45 m3/h
Gistingstank 1 stuk, volume 9.750 m3
Ontwateringscentrifuges uitgegist slib 1+1 stuks, capaciteit 28 m3/uur
Biogasproductie 4.800 Nm3/dag
Gasmotoren (biogas)/generatoren (elektriciteit) 3+1 stuks, vermogen 1.000 kW (elektrisch)

Luchtbehandeling

    - Chemische gaswassers 2 stuks, capaciteit totaal 47.000 Nm3/uur
    - Biofilter (lucht van de beluchtingszone) 1 stuk, capaciteit 20.000 Nm3/uur
    - Actief koolfilters (slib laad station) 4 stuks, capaciteit totaal 12.000 Nm3/uur