Transportsysteem

Pompstation Hogeveld

Ringstructuur

In het hoge druk transportsysteem is een ring aanwezig. Door de ringstructuur is het mogelijk om onder “droog weer” omstandigheden en met gebruikmaking van de berging in de rioolstelsels, bijna alle pompstations water af te laten voeren via het transportsysteem in geval leidingdelen in de ring buiten bedrijf moeten worden gesteld in verband met calamiteiten of werkzaamheden Om dit mogelijk te maken zijn in het leidingsysteem systeemafsluiters opgenomen nabij elk knooppunt van leidingen.