Kernwaarden Delfluent Services

Klantgerichtheid

Onze organisatie is klantgericht en wil de best mogelijke service bieden binnen het kader van onze Publiek Private Samenwerking.

Leiderschap en participatie van werknemers

Onze medewerkers zijn het hart van de onderneming en hun kennis en kunde worden op een veilige, gezonde en milieubewuste manier ingezet ten behoeve van een effectieve en efficiënte onderneming. De medewerkers worden gestimuleerd om bij te dragen aan onze lerende organisatie, waar waarden als betrokkenheid, verantwoordelijkheid, pro-actief gedrag en motivatie belangrijke elementen zijn.

Kwaliteit en continue verbetering

De management filosofie is gebaseerd op continue verbetering op alle gebieden. Wij streven ernaar om de kwaliteit van onze producten en diensten voor onze klanten en de samenleving continu te verbeteren door middel van het ontwikkelen en onderhouden van een doelgerichte organisatie zonder concessies aan kwaliteit, service en milieu en in overeenstemming met alle wettelijke en contractuele verplichtingen.

AWZI Harnaschpolder - Warmwatervoorziening voor warmtewisselaar

Vertrouwen en openheid

Door structuur en openheid willen we een platform van vertrouwen creëren dat onze klanten in staat stelt te handelen op basis van toezicht op afstand. Het is tevens ons doel om de begeleiding van de organisatie op een systematische en transparante wijze te bewerkstelligen en een omgeving te creëren waarin medewerkers worden gestimuleerd om bij te dragen en deel te nemen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de onderneming.