Organisatie Delfluent Services

AWZI Harnaschpolder pomp detail

De beide AWZI’s en de pompstations zijn alle verregaand geautomatiseerd. Hierdoor is het mogelijk om de processen op afstand te controleren en is een continu bezetting niet nodig. In geval van een procesverstoring buiten werktijd, ontvangt de dienstdoende operator per telefoon een alarm en kan hij via een internetverbinding inloggen en actie ondernemen.

Chemicaliëndosering

Bij het sluiten van het DBFO contract tussen het Hoogheemraadschap van Delfland (HHDelfland) en Delfluent en het O&M contract tussen Delfluent en DSBV, zijn 40 medewerkers van HHDelfland overgegaan naar DSBV met behoud van rechten en zonder ontslagen. Het personeelsbestand van DSBV bestaat thans uit zo’n 60 medewerkers (50 Fte’s).

Organogram