Strukton

AWZI Harnachpolder - Voorbezinktanks en slibindikker

Strukton

Strukton is een full service provider voor infrastructuur- en accommodatie oplossingen. De kracht van Strukton ligt in het volbrengen van complexe projecten in complexe omgevingen. Hierbij ligt de focus op mobiliteit, knooppunten en doorgaande exploitatie. Strukton heeft als doel de eindgebruiker comfortabel te laten wonen, werken, reizen, leren en recreëren.

Strukton is actief in zeven van de veertien gegunde DBFM(O)-projecten en is daarmee een ervaren speler in de markt. Binnen de drie markten van Strukton, -maar ook marktoverstijgend-, werkt Strukton Integrale Projecten aan PPS-projecten, nieuwe concepten en eigen initiatieven. Denken vanuit de totale levenscyclus van objecten of omgevingen vereist een andere manier van kosten afwegen en van samenwerking. Hierbij wegen kwaliteit, duurzaamheid en totale kosten op de lange termijn zwaarder dan initiële investeringen. In dit complexe proces is Strukton de meedenkende partner die de hele keten overziet en in staat is van concept- tot exploitatiefase een actieve (regie)rol te spelen. Voor opdrachtgevers levert de gebundelde kracht van Strukton aantoonbare kostenbesparingen op, die kunnen oplopen tot zo’n 10 à 15%.

Rol in het Delfluent consortium

Strukton neemt voor 10% deel in Delfluent. Strukton Civiel en Strukton Bouw zijn samen met Heijmans verantwoordelijk geweest voor het ontwerp en de bouw van alle civiele constructies.

www.struktonpps.com