Financiering

Financieringsmodel

De financiering van het project is een zogenaamd Project Finance Initiative (PFI). Dit heeft betrekking op de structurering van de risico´s in de Special Purpose Company (SPC) Delfluent en de securisatie van de financiers in het project.

Tijdens de contractonderhandelingen tussen HHDelfland en Delfluent zijn ook de financieringsonderhandelingen gevoerd met de financiers van het project. Deze financiers waren Rabobank en Dexia (commerciële banken) en de Europese Investerings Bank (EIB). Bij de vorming van het syndicaat in de eerste helft van 2004 zijn er acht nieuwe banken tot het project toegetreden.

Pie chart

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte was in totaal € 362,5 miljoen en de uiteindelijke financiering bestaat uit:

  • € 166,4 miljoen – Main Loan
  • € 132,5 miljoen – EIB Guarantee Facility
  • €   43,6 miljoen – Junior Funds Bridge Facility
  • €   20     miljoen – Standby Facilities
AWZI Harnaschpolder - Effluentleiding

Door gebruikmaking van financiële instrumenten zijn alle financieringsrisico’s voor het project uitgesloten.

De dienstverleningsvergoeding is verdeeld in een vaste component en een variabele component, waarbij de vaste component voor het grootste gedeelte bestaat uit de financieringskosten en de variabele component uit een tarievering voor debieten en behandelde vuillast/vracht.

Minister Schultz van Haegen - PPS Award

Best waterdeal 2003 en PPS prijs 2011

De financieringsstructuur van het project kent een aantal noviteiten, waarvoor Delfluent in Londen in 2003 werd beloond met de prijs voor Europese waterdeal van het jaar. In 2011 heeft Delfluent de tweede prijs gewonnen in een verkiezing van beste PPS contracten.

Meer informatie over onze inzending en IPFA PPS Award 2011.

Herstructurering financiering

In verband met verlaging van de kosten van het contract, heeft op initiatief van HHDelfland per 15 juni 2016 een herstructurering van de financiering plaatsgevonden. HHDelfland heeft middels het aantrekken van externe financiering aan Delfluent een voorschot betaald op de toekomstige dienstverleningsvergoedingen. Delfluent heeft met dit voorschot haar externe leningen volledig afgelost. De huidige financiering van Delfluent bestaat uit 43,6 miljoen Junior Funds Bridge Facility.