Kernwaarden Delfluent

Onze doelstelling luidt “het op een duurzame manier zuiveren van afvalwater om de kwaliteit van ons milieu op de langere termijn te verbeteren”. Deze doelstelling komt ook tot uitdrukking in de lange contractperiode van 30 jaar. Duurzaamheid staat centraal in onze activiteiten, niet alleen in de bouw, het onderhoud en de operationele activiteiten, maar ook in het versterken van onze relatie met de belanghebbenden en het vergroten van onze kennis en expertise. Bovendien werken we met ons eindproduct, gezuiverd water, al mee aan een schonere en duurzamer samenleving.

Beluchtingafsluiters biologische tanks

Een bijkomend voordeel van een langdurige verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud, is dat er geïnvesteerd is in duurzame oplossingen bij de (ver)bouw van de beide installaties. De grootste bijdrage aan de energieduurzaamheid komt voort uit het hergebruik van biogas uit slibafval. Dit gas zorgt voor een aanzienlijk deel, ruim 50%, van de totale energiebehoefte van Harnaschpolder. Verder zijn duurzaamheid van materialen, hoog rendementspercentage van de elektromechanische installaties, minimaal drinkwaterverbruik en de leefomgeving nabij de installaties belangrijke aspecten waar in het ontwerp rekening mee is gehouden.