Geurloos slibverladen

Geurloos slibverladen vrachtwagen

Bij het zuiveringsproces van stedelijk afvalwater wordt zuiveringsslib gevormd. Het zuiveringsslib van de AWZI Harnaschpolder wordt naar een vergister gepompt, waar methaangas wordt gevormd waarmee energie wordt opgewekt. Het uitgegiste slib wordt ontwaterd en met behulp van vrachtverkeer van de zuivering naar de slibverwerker HVC getransporteerd. Bij het transport van zuiveringsslib komt geuremissie voor.

Geurloos slibverladen oude techniek

Minimale geuremissie

Om de geuremissie tijdens transport te minimaliseren heeft HVC het project ‘Geurloos slibverladen’ geïnitieerd. Delfluent Services BV (DSBV) wil de eventuele geuremissie die door het transport op de AWZI Harnaschpolder plaatsvindt, zoveel als mogelijk elimineren. Daarnaast is de wens van DSBV om de werkomgeving in de laadhal tijdens het verladen te verbeteren en over te gaan tot het automatisch laden van slib. DSBV heeft Harnaschpolder daarom als pilotlocatie voor dit project aangeboden.

Geurloos slibverladen techniek

Luchtdicht transport

Om geuremissie te minimaliseren, is gekozen voor een geheel gesloten systeem waarbij zowel de verlading als het transport luchtdicht plaatsvinden. De container die op een vrachtwagen is gemonteerd, is gesloten en heeft slechts één vulopening, waardoor kan worden geladen. Deze opening bevat een geurklep, welke tijdens transport is gesloten. Een vijzel in de container duwt het slib naar de rest van de container, zodat een maximale vullinggraad wordt bereikt. De maximale hoeveelheid slib is gelimiteerd aan het maximale tonnage van een vrachttransport. Een gewichtsensor in de wagen geeft een signaal wanneer dit maximum wordt bereikt. De belading wordt na dit signaal gestopt. De maximale netto belading is geoptimaliseerd door een combinatie van het constructiemateriaal en de vormkeuze van de container.

Geurloos slibverladen verlaadhal

Maximalisatie van belading

De container is gemaakt van een lichte kunststof (composiet), waardoor er meer tonnage overblijft voor het slibtransport. Daarnaast is er gekozen voor een vorm zonder hoeken, waardoor het kleverige slib bij het lossen van de container niet in de container achterblijft. Doordat de netto belading van een wagen kan worden gemaximaliseerd, kan er een daling in het aantal slibtransporten per jaar van 5% gerealiseerd worden.

Geurloos slibverladen elektronische koppeling

Automatische belading

Voor een automatische belading moest de AWZI Harnaschpolder op een aantal plaatsen worden aangepast. De AWZI heeft twee silo’s voor de opslag van het ontwaterd zuiveringsslib. Oorspronkelijk waren er twee lospunten, waardoor het slib met behulp van de zwaartekracht werd verladen. Doordat het slib rechtstreeks vanuit de silo in de wagen viel, was de verlaadsnelheid niet te regelen. Een vereiste vanuit het ontwerp was dat de verlaadsnelheid geregeld moest kunnen worden. Daarom zijn er onder de silo’s twee schroeven gemonteerd.

Geurloos slibverladen luchtdichte koppeling

Luchtdichte koppeling

De verlaadsnelheid kan indien nodig worden aangepast door middel van verhogen of verlagen van de draaisnelheid van de schroef. De schroeven hebben als tweede voordeel dat deze het slib vanuit beide silo’s samenbrengt in één lospunt onder de silo’s. Hierop is een luchtdichte koppeling aangebracht ten behoeve van het geurloos verladen in de slibwagen. Voor de belading van de slibwagen maakt de chauffeur een elektronische koppeling tussen de zuivering en de slibwagen. Nadat de chauffeur een startsein heeft gegeven verloopt de belading automatisch.

Geurloos slibverladen initiatiefnemers

Succesvolle pilot

De pilot met de aangepaste installatie en de nieuwe slibwagen is in februari 2011 gestart en is begin juni 2011 succesvol afgesloten. Naar verwachting zullen met ingang van begin 2012 alleen gesloten slibwagens het slibtransport vanaf Harnaschpolder verzorgen.

Film geurloos slibverladen