Struviet produceren

Bij het vergisten van slib komen hoge concentraties fosfaat (PO4) en ammonium (NH4) en Magnesium (Mg)  vrij. Door spontane kristallisatie van dit ammonium met fosfaat en magnesium ionen wordt struviet gevormd. Struviet is de chemische verbinding MgNH4 PO4.6H2O en kan als een kunstmest worden gebruikt. Struviet wordt nu in het zuiveringsproces ongecontroleerd gevormd worden waardoor pompen en leidingen verstoppen (dit noem je scaling).

Als test zal door extra toevoeging van magnesium (magnesiumhydroxide oplossing) aan de uitgegist slib buffertank (J04) op meer gecontroleerde wijze struviet worden gemaakt. Hierdoor wordt scaling in leiding, pompen en centrifuges tot een minimum beperkt. Andere positieve effecten van deze techniek zijn een lager polymeer verbruik bij de slibontwatering en een hogere droge stof gehalte van de slibkoek. Omdat goede menging in de uitgegist slibtank zeer belangrijk is, is in deze tank een extra (drijvende) menger geplaatst. In een vervolgfase (2016) zal worden getest of met een cycloon het struviet van het uitgegiste slib kan worden afgescheiden. De test start begin juli 2015 en zal circa een jaar duren. De projectleiding wordt uitgevoerd door Mirabella Mulder (Mirabella Mulder Waste Water Management) en diverse medewerkers van DSBV zijn betrokken bij de voorbereidingen en dagelijkse uitvoering van de test.