Vibrocav slibontsluitingstest

Whirlwind International heeft een technologie ontwikkeld, waarmee zeer effectief hydrodynamische cavitatie kan worden opgewekt. Hiertoe is een speciale vibratie/cavitatie tool ontwikkeld. De cavitatie behandeling van het ingedikte secundair slib wordt ingezet voordat het slib de vergistingstank ingaat.

Vibrocav is een techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van implosie van lucht/vacuüm belletjes (cavitatie). Dit wordt bereikt door slib met een hoge snelheid door een vernauwd trilmechanisme te pompen. De druk neemt voor de vernauwing af en na de vernauwing snel toe waardoor gecontroleerd implosies optreden. Bij deze implosie wordt van spuislib (overmaat aktiefslib, (bacteriën) dat in de gisting wordt afgebroken) de celwand kapot gemaakt zodat meer organische stof beschikbaar komt voor het vergistingsproces.

De verwachting is dat met deze techniek het rendement (biogasproductie) van de vergisting wordt verhoogd. Hierdoor worden naar verwachting de kosten van slibafvoer, en chemicaliënverbruik verlaagd en wordt meer elektriciteit geproduceerd. De test start eind juni en zal naar verwachting tot eind 2015 duren. Het onderzoek wordt in samenwerking tussen Whirlwind BV, Hoogheemraadschap van Delfland, KWR en Delfluent services BV uitgevoerd.