Zuiveringstechnologieën voor Spui

Technologieën voor Zuivering Spui - Circulatiepompen

De doelstelling van het project ‘Evaluatie technologieën voor zuivering spui’ is: “het toetsen van de effectiviteit, efficiency, toepasbaarheid en haalbaarheid van de in de Nederlandse watertechnologiesector bewezen technologieën met betrekking tot het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater vanuit de Nederlandse glastuinbouw.”

Glastuinbouw

Uit meetgegevens van waterkwaliteitbeheerders blijkt dat verschillende werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in hogere concentraties in het oppervlaktewater voorkomen dan gewenst. Daarnaast laten berekeningen met behulp van een recent ontwikkeld model zien dat de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanuit kassen hoger is dan tot nu toe werd aangenomen. Dit kan gevolgen hebben voor de toelating van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen.

Aanpak gewasbescherming

Uit recente gegevens van de waterkwaliteit in het glastuinbouwgebied Delfland wordt geconstateerd dat de waterkwaliteit in dit gebied nog ver verwijderd is van de landelijke en Europese kwaliteitsdoelstellingen. 
Dit project is één van een aantal potentiële projecten die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de te hoge emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. 
Het project geeft tevens richting aan het commentaar van de Rijksoverheid op het plan van aanpak gewasbescherming: naast de focus op bewustwording moet er ook oog zijn voor de “end of pipe” oplossing omdat de problematiek een snelle en zekere oplossing vraagt.