AWZI Houtrust

Zuivering van grove vaste stoffen

Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Houtrust is oorspronkelijk gebouwd in 1967 en in de jaren 1988 en 1995 op onderdelen aangepast aan de (milieu)eisen van die tijd. Toch was rond 2000 de zuiveringsinstallatie behoorlijk verouderd en niet meer in staat om de stroom afvalwater van Haagse huishoudens en bedrijven adequaat te zuiveren. AWZI Houtrust kon niet voldoen aan de strengere Europese eisen voor de verwijdering van stikstofverbindingen. Voldoende reden om deze afvalwaterzuiveringsinstallatie, na het gereedkomen van de nieuwe AWZI Harnaschpolder, eens stevig onder handen te nemen. In 2007 en 2008 is AWZI Houtrust dan ook ingrijpend gerenoveerd. Met de huidige zuiveringscapaciteit van 430.000 vervuilingseenheden (v.e.’s) kan de installatie probleemloos het afvalwater zuiveren van inwoners en bedrijven van Den Haag en omstreken. Op een terrein met een oppervlakte van 5 hectaren kan AWZI Houtrust gemiddeld per dag bijna 79.000 kubieke meter afvalwater zuiveren, oftewel de inhoud van meer dan 2.600 tankwagens.

Het biologische afvalwaterzuiveringsproces is even ingenieus als eenvoudig: we zetten miljarden bacteriën in die voor ons het eigenlijke werk doen en letterlijk de afvalstoffen in het water opeten. In feite precies zoals in de natuur, maar dan op gecontroleerde wijze in het groot. Het gehele zuiveringsproces verloopt volledig automatisch. De operator kan op afstand inloggen en, indien nodig, ingrijpen.

Nadat het afvalwater met pompstations naar de AWZI is gebracht, halen roosters direct bij binnenkomst op de zuivering, grove vaste stoffen (papier, plastic, hout, textiel) uit het afvalwater. Dit ‘roostergoed’ komt na reiniging in containers terecht en wordt afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie buiten de AWZI.