AWZI Houtrust

Biologische reiniging

Het resultaat van deze zuiveringsstappen is een verwijdering van ongeveer 80% van de stikstof- en fosfaatverbindingen en van meer dan 90% van de organische vervuiling.