Resultaten 2010
AWZI Houtrust


Debiet

65.424

m3/day


Vuillast

Influent ve

Effluent (EDL)

 

295.913

10.934

0
600.000
1.200.000


Resultaten verwijderde verontreiniging

92,5%


totaal

76,7%


totaal

81,7%


totaal

96,3%


totaal

27.969

kg/dag

2.383

kg/dag

345

kg/dag

96,3

%

Totaal CZV

Totaal stikstof

Totaal fosfaat

Totaal VE


Slib productie (inclusief grit)

18.356

ton