AWZI Harnaschpolder

Verwijderen grote vaste stoffen

Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder heeft een zuiveringscapaciteit van 1,3 miljoen vervuilingseenheden (v.e.’s) en is de grootste van Nederland en een van de grootste van Europa. Op een terrein met een oppervlakte van 25 hectaren, wordt het afvalwater van ruim 1 miljoen inwoners en zo’n veertigduizend bedrijven in de Haagse regio gezuiverd. Gemiddeld kan de AWZI per dag zo’n 250.000 kubieke meter afvalwater zuiveren, oftewel de inhoud van meer dan 8.000 tankwagens. De bouw van AWZI Harnaschpolder is begin 2004 gestart. Eind 2006 werd de AWZI in gebruik genomen.

Het biologische afvalwaterzuiveringsproces is even ingenieus als eenvoudig: we zetten miljarden bacteriën in die voor ons het eigenlijke werk doen en letterlijk de afvalstoffen in het water opeten. In feite precies zoals in de natuur, maar dan op gecontroleerde wijze in het groot.

Het gehele zuiveringsproces verloopt volledig automatisch. De operator kan op afstand inloggen en, indien nodig, ingrijpen. Nadat het afvalwater met pompstations naar de AWZI is gebracht halen roosters direct bij binnenkomst op de zuivering, grove vaste stoffen (papier, plastic, hout, textiel) uit het afvalwater. Dit ‘roostergoed’ komt na reiniging in containers terecht en wordt afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie buiten de AWZI.