Transportsysteem

Image provided by Google

Waar gaat al het water naar toe?

In het noordelijk deel van het Hoogheemraadschap van Delfland verpompen achttien pompstations via grote persleidingen, dus onder druk, het afvalwater van bijna 1,5 miljoen mensen en 40.000 bedrijven naar twee afvalwaterzuiveringsinstallaties, waar het binnenkomt als ‘influent’. AWZI Houtrust in Den Haag en AWZI Harnaschpolder in Midden-Delfland zuiveren het afvalwater tot ‘effluent’, relatief schoon water.

Al het op AWZI Harnaschpolder gezuiverde afvalwater komt via het effluentgemaal Harnaschpolder terecht in twee effluentleidingen en stroomt over een afstand van ruim tien kilometer naar de AWZI Houtrust. Samen met het gezuiverde afvalwater van deze AWZI wordt het totale effluent – totaal maximaal 50.000 m3 per uur – door een effluentleiding van 2,5 kilometer lengte gepompt, alvorens ver uit de kust in zee terecht te komen.