PPS organisatie

Hoogheemraadschap van Delfland

HHDelfland heeft voor het PPS contract haar organisatie aangepast door het oprichten van een Contractmanagementteam. Dit team is binnen HHDelfland verantwoordelijk voor de controle op het contract met Delfluent. In het managementteam zijn verschillende disciplines opgenomen die het HHDelfland mogelijk maken om te waarborgen dat er voldoende controle is op de contractuele verplichtingen van Delfluent.

Logo Delfluent detail

Delfluent

Delfluent heeft een beperkt aantal activiteiten (met name financiering) die zij zelf uitvoert. Dit gebeurt met een kleine organisatie (tijdens de bouwfase 7 personen en thans 4), die primair gericht is op de relatie met HHDelfland, het nakomen van de contractverplichtingen, het beheer van de verzekeringsportefeuille en de financiële verslaglegging richting de financiers.

BAHR

BAHR

BAHR consortium bestaat uit de combinatie van Veolia Water Solutions & Technologies (50%), Heijmans en Strukton (50%). BAHR is met Delfluent het Engineering Procurement Construct (EPC) contract aangegaan en is de verantwoordelijke hoofdaannemer voor het ontwerp en de bouw van AWZI Harnaschpolder, de ombouw van AWZI Houtrust en de opstart van beide zuiveringen.

Delfluent Services

Delfluent Services (DSBV) heeft als aandeelhouder Evides Industriewater (100%). DSBV heeft het Operation & Maintenance (O&M) contract getekend met Delfluent en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de zuiveringen en bijbehorend transportsysteem met 19 pompstations.

Organogram

Klik op het organogram voor een vergroting.

 

PPS Organisatie - Delfluent